Location: Turkey

Enjoy Bosphrus Cruise In Istanbul

Are you looking for an unforgettable experience in Istanbul? Look no further than Sealandtrip sunset cruise services on the Bosphorus. This activity is perfect for tourists and locals who want... Read More

Alesta Hukuk ve Danışmanlık Ofisi Türkiye’de ve yurt dışında akademik çalışmaları bulunan, ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarda bulunmuş Dr. Yakup Yaşar Mirzaoğlu’nun öncülüğünde kurulmuştur. Ankara ilinde kurulmuş olan Hukuk ve... Read More