Skip to Content

Mở khóa tài khoản facebook đơn giản 2020

Mở khóa tài khoản facebook đơn giản 2020

Submitted by • October 29, 2020 hotlinefb.com

Trong thời gian gần đây, Hotlinefb.com nhận được rất nhiều yêu cầu trợ giúp từ mọi người nhờ mở tài khoản Facebook bị khóa do FB đang siết chặt việc quản lý tài khoản nên có rất nhiều tài khoản facebook bị block, tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa.

Hiện tại Facebook đang làm rất chặt vấn đề bảo mật danh tính cho người dùng vì thế khi bị yêu cầu xác minh danh tính bạn không nên tự gửi ảnh xác minh (tự gửi ảnh xác minh có khả năng thành công rất thấp) để tránh trường hợp bị mất tài khoản vĩnh viễn hãy liên hệ ngay với Hotlinefb.com để mở khóa nhé!

Hãy cân nhắc trước khi gửi xác minh nhé!

Voted by:
Voted by hctele2

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>