https://dungtano.com/https://dungtano.com/

Ông Nguyễn Anh Dũng là người có nhiều năm kinh nghiệm, trải qua qua nhiều môi trường đào tạo, nhiều chuyên ngành. Chính những điều đó, đã tôi luyện nên một bác sĩ có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực Y học.
Uỷ viên BCH Hành nghề Y tư nhân thành phố Hà Nội
Giám đốc công ty Nam Hồng
Học chuyên khoa Ung Thư tại Đại học Y Hà Nội
Bác sỹ tốt nghiệp tại Học viện Quân y