Skip to Content

Hướng dẫn tải ứng dụng iPhone phiên bản cũ trên Appstore

Hướng dẫn tải ứng dụng iPhone phiên bản cũ trên Appstore

Submitted by • August 2, 2020 vietgiatot.com

Việc nâng cấp ứng dụng lên phiên bản mới nhất chưa hẳn đã phù hợp ở một số trường hợp như bộ nhớ thiết bị không đủ, bản mới chưa ổn định, nên nhiều người có xu hướng tải phiên bản cũ để sử dụng. Với các ứng dụng trên App Store, thông thường bạn không có cách nào để tải bản ứng dụng thấp hơn, nhưng với thiết bị iOS 11 trở lên đã jailbreak thì có thể dùng tinh chỉnh Appstore++

Voted by:
Voted by vietgiatot

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>