Skip to Content

Cách lấy lại tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa

Cách lấy lại tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa

Submitted by • October 29, 2020 hotlinefb.com

Điều gì xảy ra khi tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa
Vô hiệu hóa Facebook là tạm dừng hoạt động của tài khoản Facebook bạn đang sử dụng. Nếu dùng giao diện tiếng Anh thì sẽ là Deactive. Có thể coi vô hiệu hóa Facebook giống như việc tạm thời xóa Facebook, khi đó:

- Bạn có thể kích hoạt lại Facebook bất cứ lúc nào muốn.

- Mọi người (bao gồm cả bạn bè) không thể tìm thấy trang Facebook của bạn, càng không thể nhìn thấy dòng thời gian của bạn.

- Một số thông tin vẫn có thể hiển thị (ví dụ: Tin nhắn bạn đã gửi đi).

Voted by:
Voted by hctele2

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>