Skip to Content

Các trường hợp Facebook bị khóa bạn nên biết

Các trường hợp Facebook bị khóa bạn nên biết

Submitted by • November 4, 2020 hotlinefb.com

Trường hợp 1: Khóa facebook Bắt đổi mật khẩu
Đối với loại này, Mật khẩu bảo mật thấp, có hoạt động truy cập ở địa điểm và thiết bị lạ khiến tài khoản Facebook bị tạm khóa. Bạn chỉ cần thay đổi mật khẩu facebook của mình thành 1 mật khẩu có tính bảo mật cao hơn. Sau khi thay đổi mật khẩu thì facebook cho bạn kiểm tra lại nhật kí hoạt động gần đây.

Trường hợp 2: Facebook bị khoá bắt tải lên ảnh của chính bạn.
Loại này hay còn gọi là checkPoint 72H, Facebook bắt bạn phải Vui lòng tải lên hình ảnh chụp chính bạn và thể hiện rõ khuôn mặt.
Nguyên nhân khóa trong trường hợp này chủ yếu là xác minh ngẫu nhiên của facebook vì tài khoản của bạn có hành động đáng ngờ.

Voted by:
Voted by hctele2

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>