Skip to Content

3 lợi ích của việc thiết lập bảo mật hai nhân tố xác thực

3 lợi ích của việc thiết lập bảo mật hai nhân tố xác thực

Submitted by • October 29, 2020 hotlinefb.com

Xác minh 2 lớp Facebook hạn chế việc bẻ khóa tài khoản
Sử dụng bảo mật hai nhân tố xác thực có nghĩa là gắn cho tài khoản thêm một lớp bảo mật. Giống như bạn đang dùng một ổ khóa thông thường, giờ bổ sung thêm một chốt cửa an toàn hoặc xe ô tô ngoài khóa cửa thì có thêm chuông báo động mỗi khi có kẻ gian đến gần. Ý tưởng ở đây là giả sử tin tặc đã “bẻ” được một lớp bảo mật rồi, nhưng chắc chắn chúng sẽ không thể phá được cả 2 lớp. Trong trường hợp xấu nhất là cả 2 lớp đều bị phá, thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để thực hiện việc đó. Đối với nhiều tin tặc thà chuyển hướng qua mục tiêu khác dễ xơi, hơn là đầu tư thời gian vào tài khoản của bạn.

Voted by:
Voted by hctele2

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>